Waarmee en hoe helpt TableTalk?

TableTalk helpt organisaties in de zorg als adviseur, als (team)coach of als interimmer bij (cultuur)verandering of met merkpositionering en -strategie. De aanpak van TableTalk kenmerkt zich door een flinke dosis positieve energie en oprechte aandacht.

 

Hoe helpt Astrid?

Astrid de Groot maakt bij haar werk in veranderprocessen veelal gebruik van systemische intelligentie (SI). Ze herkent ‘de onderstroom’ en weet deze te benoemen en er gebruik van te maken. Haar kennis van en vaardigheden met SI heeft zij verstevigd door trainingen te volgen bij Martin Breed en Paul Zonneveld.

 

Wat is systemische intelligentie (SI)

De samenhang van alle mensen in een organisatie bepaalt hoe een organisatie functioneert. We kijken vaak naar de structuur (organogram, beleidsnotities en dergelijke) van een organisatie. Vervolgens verbazen we ons erover dat beleid op weerstand stuit bij de medewerkers of dat beleid niet leidt tot het gewenste resultaat. Hier speelt de onderstroom een belangrijke rol in. De onderstroom is de kracht die je niet kunt zien maar kunt voelen, zoals de kracht van de zee die aan je benen trekt als je tot je knieën in de branding staat. Daar richt systemische intelligentie zich op. Theoretische plannen kunnen nog zo goed kloppen, niemand staat te springen om die plannen uit te voeren als dit niet aansluit bij de cultuur die door de medewerkers wordt gedragen. Dit is de energie die de organisatie laat doen wat die doet en hoe die dit doet.

 

Blijft een probleem steeds terugkeren, ondanks verschillende pogingen het op te lossen, dan is er sprake van een systemische uitdaging. Systemische intelligentie heeft ons geleerd dat ieder gedrag of overtuiging een logisch resultaat is van eerdere ervaringen. Of dat nu individueel is of van een groep mensen. Systemische intelligentie leert mensen om dit te kunnen doorzien aan de hand van vier principes( Bestemming - Ordening - Relatie - Uitwisseling) die de context zijn waarlangs je naar situaties kunt kijken. Astrid geeft graag een toelichting op deze principes in een persoonlijk gesprek.

 

Kenmerken

Het werken vanuit systemische intelligentie binnen organisaties heeft een aantal kenmerken. Het begint met waardevrije vragen stellen. Vragen stellen om informatie te verkrijgen zonder de persoon naar een gewenst antwoord te leiden. Hierbij hoort het accepteren van de antwoorden.

 

Met de informatie die de antwoorden hebben opgeleverd, worden patronen gevonden door gebruik te maken van de vier principes als lens om naar de antwoorden te kijken. Dit levert inzicht op welke krachten er spelen in het systeem van de onderstroom. Deze navigatie/filtering levert ook inzicht op in de historie, hoe deze krachten binnen het systeem hebben kunnen ontstaan. Veelal zorgt dit er ook voor dat het eigenlijk heel logisch is dat de organisatie functioneert, zoals deze nu functioneert. Inzicht in en het onderkennen van de onderstroom en de kracht/energie die de onderstroom heeft, is de eerste stap naar het verder kunnen ontwikkelen van individuen, teams of de gehele organisaties.

Door deze manier van kijken kun je bovendien een stapje achteruit zetten en met enige distantie naar de huidige situatie kijken, waardoor het mogelijk is om aan de rand van het systeem te gaan staan en er niet in  meegezogen te worden. Daarnaast zorgt deze manier van kijken ervoor dat, zonder dat iemand schuldig bevonden wordt, iedereen een helpende hand kan toesteken in de verandering van de patronen.
Als het inzicht aanwezig is door enige afstand te nemen van de waan van de dag, dan is de oplossing of gepaste handelswijze niet moeilijk te vinden.

 

Wanneer pas je systemisch werken toe?

Het Cynefin-model van Dave Snowden is een goed model om aan te geven waar systemische intelligentie het best tot z’n recht komt. Systemisch werken pas je toe op de complexiteit van de organisatie, waarbij de relatie tussen oorzaak en gevolg er wel is, maar pas achteraf herkenbaar is.

 

Astrid heeft de kennis, de kwaliteit en de ervaring om voorbij het voor de hand liggende te kijken en daarmee de oplossing te vinden die anderen (nog) niet hebben gezien.