Systemisch Leiderschap in Organisaties, de kracht van de onderstroom

onderstroom in organisatiesDe samenhang van alle mensen in een organisatie bepaalt hoe een organisatie functioneert. We kijken vaak naar de structuur (organogram, beleidsnotities en dergelijke) van een organisatie. Vervolgens verbazen we ons erover dat beleid op weerstand stuit bij de medewerkers of dat beleid niet leidt tot het gewenste resultaat. Hier speelt de onderstroom een belangrijke rol in. De onderstroom is de kracht die je niet kunt zien maar kunt voelen. Theoretische plannen kunnen nog zo goed kloppen, niemand staat te springen om die plannen uit te voeren als dit niet aansluiten bij de cultuur die door de medewerkers wordt gedragen.

Blijft een probleem steeds terugkeren, ondanks verschillende pogingen het op te lossen, dan is er sprake van een systemische uitdaging. Systemische intelligentie heeft ons geleerd dat ieder gedrag of overtuiging een logisch resultaat is van eerdere ervaringen. Of dat nu individueel is of van een groep mensen.

Systemische intelligentie leert mensen om dit te kunnen doorzien aan de hand van vier principes, die de context zijn waarlangs je naar situaties kunt kijken. Bestemming – Ordening – Relatie – Uitwisseling

Wanneer pas je systemisch werken toe?

Systemisch werken pas je toe op de complexiteit van de organisatie, waarbij de relatie tussen oorzaak en gevolg er wel is, maar pas achteraf herkenbaar is. Gelijktijdig is het ook een manier van kijken wat in je DNA gaat zitten… het is daarom zeker niet een kunstje wat je toepast, maar juist een werkwijze die je jezelf eigen maakt.

Wil je meer weten over systemisch werken, maak een afspraak en Let’s Talk!