Astrid de Groot – oprichter van TableTalk -  is een ervaren (merk)strateeg die in iedere situatie mogelijkheden en kansen ziet. Op positieve en inspirerende wijze speelt zij hierop in. Ze is in staat om op strategisch, conceptueel niveau te denken en dit te vertalen naar resultaatgerichte oplossingen die direct inzetbaar zijn. Het team van betrokken mensen wordt op verbindende wijze meegenomen en zo worden veranderingen doorgevoerd en geborgd.


Astrid is een intuïtief denker die goed aanvoelt welke structuur, organisatie en menskracht er nodig is om korte- en lange termijn doelstellingen te realiseren. Haar uitgangspunt in projecten is co-creatie, benutten van ieders kwaliteit en kracht om zo tot aantoonbare resultaten te komen. Gelijktijdig is zij ook pragmatisch ingesteld. Met haar energie, enthousiasme en optimisme ziet en creëert ze kansrijke, haalbare mogelijkheden voor de organisatie.

  

Moonshots

Als buitenstaander heeft Astrid geen ander doel dan te fungeren als klankbord voor een bestuurder/directeur. Als sparringpartner en vertrouwenspersoon kan zij met de eindverantwoordelijke ideeën uitwisselen en bestuurders uitnodigen tot ‘stretchen’ om buiten kaders te denken en te mijmeren over de toekomst. Om te kijken naar het verre doel van een organisatie (‘moonshots’) op het gebied van ontwikkeling en duurzaamheid. Externe factoren, route en aanpak worden hierin meegenomen, met als eindpunt de stip op de horizon die gaandeweg het proces steeds scherper wordt. Vragen als; Wat betekent dat dan voor het proces? Hoe ziet de routekaart er uit? Welke keuzes moet ik maken? Hoe neem je je mensen daarin mee? zullen aanbod komen.  


Wat klanten over mij zeggen

 

Joke Groeneweg – voormalig directeur Pro Persona, hulporganisatie in de GGZ

Astrid samengevat: heldere geest en heldere presentatie, positieve insteek en zeer dienstverlenend

 

‘Astrid en ik kennen elkaar uit een verleden bij de serviceorganisatie van Indigo. Het viel toen al op dat ze over een brede kennis beschikt en goed verbanden kan leggen. Later heb ik haar beter leren kennen als samenwerkingspartner toen we beiden betrokken waren bij de implementatie van e-health bij Pro Persona, organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. In 2021 is organisatieonderdeel Pro Persona Connect voor de planbare zorg opgericht. In de aanloop daarnaartoe hebben Astrid en ik goed samengewerkt aan de ontwikkeling van online-dienstverlening. Zij kan waarde toevoegen, ook vanwege haar kennis van online- en marketingcommunicatie, en heeft onze visie helpen ontwikkelen en aanscherpen.

 

Astrid heeft een goed inlevingsvermogen en kan een verbindende en coördinerende rol spelen. Ook voor onze projectmanagers was dit heel helpend. Ze komt goed tot haar recht in een organisatie die in verandering is. Astrid heeft ons uitgedaagd meer out-of-the-box te denken en ze is in staat om verder vooruit te denken in plaats van alleen maar bezig te zijn met wat er op dat moment speelt.’

 

##

 

Linda Timmers - lid van de (deel)medezeggenschapsraad (dMR) van de Stichtse Vrije School in Zeist

Astrid doet wat er gedaan moet worden zonder haar ego voorop te stellen. Ze is veelzijdig: ze is dienend en ze neemt de leidende rol. Ze is een verbinder en is zakelijk sterk.

 

‘Wij hebben in verschillende geledingen en werkgroepen samengewerkt en dat klikte onmiddellijk. Astrid kan goed ideeën vertalen in concrete handelingen. Ze geeft ruimte aan anderen, maar kan ook doortastend zijn en zelf de uitvoerende rol op zich nemen. Zo merkten wij dat de dMR, hoewel geprofessionaliseerd, aan de leiband van school functioneerde. Dus gekoppeld aan verplichte zaken die je nu eenmaal als medezeggenschapsraad moet doen. We willen meer betekenen op school. Astrid weet dit dan heel goed organisatorisch handen en voeten te geven. Ze kan praktisch doorpakken. Wat zij ook kan is mensen erbij betrekken. Ze wil ‘verbinden’. Ze start bijvoorbeeld een vergadering met een verbindende vraag: wat was je favoriete kinderboek? Of: noem een woord dat vandaag je dag tekent. Hierdoor ontstaat een sfeer van verbinding, die zij daarna zakelijk gebruikt.’

 

Creating positive impact

‘Astrid houdt haar visie altijd centraal: ze houdt vast aan waar ze naartoe wil. En ze gaat uit van mogelijkheden en kansen. Zo staat ze ook in het leven. Ze kijkt liever naar wat er wel kan dan naar wat er niet kan. Bovendien kan ze goed over gevoeligheden praten zonder die te vermengen met haar persoonlijke ervaring. Met andere woorden: ze draait niet om de hete brij heen en wordt er zelf ook geen onderdeel van.’

 

##

 

Bas Bodzinga -  directeur klantbelang bij Philadelphia (ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking)

Je doet Astrid tekort als je haar alleen marketeer zou noemen. Ze is veel meer: ze is accountmanager, projectmanager, verandermanager en ze kijkt vanuit een breed perspectief naar uitdagingen en opdrachten. ‘Strategisch Marketeer’ past meer bij haar.

 

‘Onze eerste opdracht aan Astrid dateert alweer uit 2017. Als interimmer was haar opdracht om meer elan, bevlogenheid en betrokkenheid in een team van 20 zorgconsulenten te brengen. Dit team richt zich op het werven van nieuwe klanten op onze 550 locaties. Op basis van scherp luisteren kan Astrid gerichte acties ondernemen en sloot deze opdracht af met het gewenste resultaat.

 

In een andere opdracht had Astrid de rol van accountmanager, gericht op samenwerking en projectmanagement. Astrid leerde ons veel over relatiebeheer en het onderhouden van relaties. Astrid leidde de onderhandelingen over hoe dit in te steken en bracht onze doelen in kaart. Hiermee werd inzichtelijk wat al aanwezig was, maar werd ook onze behoeften duidelijk.  

Door haar diplomatieke en doortastende werkwijze is Astrid in staat om op vriendelijke wijze gesprekken aan te gaan, heeft zij de samenwerking vormgegeven en de relatie met de samenwerkende partij in stand gehouden.

 

Momenteel is Astrid projectleider voor de implementatie van een doorontwikkeling van onze CRM-applicatie. Dit is een lastig traject met drie partijen en Philadelphia als opdrachtgever. Dat doet ze wederom naar grote tevredenheid. Ze weet uitdagingen goed bij de kop te pakken, gaat in gesprek met mensen, is geduldig en is slim in haar oplossingen. Astrid neemt de tijd om andere meningen te horen, maar weet ook door te pakken richting resultaat en het gewenste doel’.

 

Creating positive impact

‘We zijn nu bezig met de digitale transformatie van Philadelphia. Samen met Astrid zet ik de contouren neer waar de organisatie de komende jaren naar toe kan bewegen en hoe wij in een zorgorganisatie, die drijft op menselijke interactie, zodanig aanpassingen kunnen maken zodat wij voorbereid zijn om te gaan met de ontwikkelingen die op ons af komen. Deze ontwikkelingen zijn: minder medewerkers beschikbaar voor de zorg, toenemende vraag naar zorg en de wens van cliënten om zo lang mogelijk thuis / zelfstandig te blijven wonen. Haar nieuwsgierigheid naar nieuwe ontwikkelingen, het altijd denken in de mogelijkheden die er zijn, de kansen die zij ziet om cliënten de mogelijkheid bieden om ‘het leven zo gewoon als mogelijk te leven’, maken haar tot een prettige en kundige gesprekspartner. Zij weet mij goed te spiegelen en uit te dagen om vanuit verschillende perspectieven naar de digitale transformatie te kijken.'

 

##

 

Muriel Bos - directeur Zorg bij Levvel (Specialisten voor jeugd en gezin)

Astrid neemt de verantwoordelijkheid voor een klus en die kun je dan ook met een gerust hart aan haar overlaten. Zowel het proces als de inhoud en de manier waarop zij met ons samenwerkt is professioneel en prettig. Ze is gewoon een erg leuke collega!

 

'Astrid heeft geholpen met de merkpositionering van Levvel, die voortkwam uit de fusie tussen Spirit en de Bascule. Ze is echt een professional op dit gebied en kan de vertaling naar de zorg goed maken. Bovendien kan zij mensen meenemen in een veranderingsproces.

 

Zij weet wat een verandering concreet betekent voor de organisatie: welke keuzes je moet maken en welke consequenties die hebben (associëren en uitvoeren). Ze weet op de juiste momenten de afstemming te vinden. Astrid werkt heel zelfstandig en ze heeft de vaardigheden om een traject in goede banen te leiden. Ze heeft aan één woord genoeg en dat is erg prettig.

 

Creating positive impact

Astrid neemt haar positieve energie en drive mee in haar projecten en weet altijd een prettige sfeer neer te zetten. Haar aanpak en de producten die ze oplevert ademen positivisme uit. Een optimistische en energieke ‘tone of voice’ is hoe wij onze branding graag zien. En die heeft Astrid onmiskenbaar!'