Ambassadeur: Stichtse Vrije School

Linda Timmers – voormalig lid van de (deel)medezeggenschapsraad (dMR) van de Stichtse Vrije School in Zeist / Senior trainer & coach

‘Astrid doet wat er gedaan moet worden zonder haar ego voorop te stellen. Ze is veelzijdig: ze is dienend en ze neemt de leidende rol. Ze is een verbinder en is zakelijk sterk.

Wij hebben in verschillende geledingen en werkgroepen samengewerkt en dat klikte onmiddellijk. Astrid kan goed ideeën vertalen in concrete handelingen. Ze geeft ruimte aan anderen, maar kan ook doortastend zijn en zelf de uitvoerende rol op zich nemen. Zo merkten wij dat de dMR, hoewel geprofessionaliseerd, aan de leiband van school functioneerde. Dus gekoppeld aan verplichte zaken die je nu eenmaal als medezeggenschapsraad moet doen. We willen meer betekenen op school. Astrid weet dit dan heel goed organisatorisch handen en voeten te geven. Ze kan praktisch doorpakken.

Wat zij ook kan is mensen erbij betrekken. Ze wil ‘verbinden’. Ze start bijvoorbeeld een vergadering met een verbindende vraag: wat was je favoriete kinderboek? Of: noem een woord dat vandaag je dag tekent. Hierdoor ontstaat een sfeer van verbinding, die zij daarna zakelijk gebruikt.’

Creating Positive Impact

‘Astrid houdt haar visie altijd centraal: ze houdt vast aan waar ze naartoe wil. En ze gaat uit van mogelijkheden en kansen. Zo staat ze ook in het leven. Ze kijkt liever naar wat er wel kan dan naar wat er niet kan. Bovendien kan ze goed over gevoeligheden praten zonder die te vermengen met haar persoonlijke ervaring. Met andere woorden: ze draait niet om de hete brij heen en wordt er zelf ook geen onderdeel van.’

Vrijwilligersrol

De rol die wij in de dMR van de Stichtse Vrije School hadden/hebben is op vrijwillige basis. Naast de rol van Astrid als voorzitter van de dMR is zij ook betrokken als vrijwilliger bij het burgerinitiatief GoedVolk.

Wil je binnen jouw organisatie het team inspireren, ondersteunen en verder brengen? Let’s Talk!

Bekijk meer ervaringen van opdrachtgevers